Susan Bright Anısına

Susan Bright and Ali Bilir

Austin'li şair ve yayıncı Susan Bright ve şair Ali F. Bilir

Sevgili Dostlar,

Değerli şair arkadaşım Susan Bright’ın ölüm haberini derin bir üzüntü ile aldım. Artık onun sevgi ve umut yüklü şiirleri bize arkadaşlık yapacak…

Susan Bright 2007 senesinden beri benim çok değer verdiğim bir şair arkadaşımdı. O tarihten beri kendisi ile sürekli iletişim halindeydik. Mayıs 2008’de Migration Ballads kitabımı yayınlayarak beni Amerikalı okurlarla buluşturan da yine Susan Bright’tır. Bu vesile ile kendisini, ailemle beraber Austin Texas’da ziyaret etmiştim. Şiirin büyülü dilini evrensel bir arkadaşlığa dönüştüren doğal yeteneği bende büyük bir etki yaratmıştı. Onun dostluğunu her zaman kalbimde taşıyacağım…

Not: Aşağıda Bright’ın Türkçe’ye çevirdiğim “Dünya Çocukları İçin Yakarış” başlıklı şiirini ve bu şiirden esinlenerek yazıp ona adadığım “Bebekler Bilir” başlıklı şiirimi okuyabilirsiniz.

Ali F. Bilir
Türkiye

*******************

Ölüm, yaşayan bir ölüye benzeyen bize, bu durumumuzdan uyanmamızı ve önceki gerçekliğimizin içindeki boşluktan bakmamızı istedi. Çılgınlıktan uzaklaşacak olan yol burada başlar. Bizi buraya getiren yol bizi birbirimizden ayırmayacak… Alan Pogue

*******************

Dünya Çocukları İçin Yakarış

Hepimiz çocuk olalım
parlak kara, mavi gözlerimiz
açık olsun herkese, diğerini
garipsemesin.
Hepimiz yetişkin olalım, adil, barışçı,
birbirini seven, geçmişi bağışlayan.
Katrana çevirelim savaş tohumlarını
ki büyümesin.
Onaralım kendimizi ve hükümetlerimizi.
Çocuklarımız güvenli bir dünyada oynasın.
Birbirimizi bağışlayalım.
Yaşayan bir gezegen için
barışçıl toplumlar var olsun.
Hepimiz çocuk olalım.
Bir diğerimizi koruyalım,
birlikte hüzünlenelim, ağlayalım yağmur gibi.
Herkesin yaptığı korkunç şeylerden oluşan
tüm yaraları saralım.
Karşılık vermeyelim kötülüğe kötülükle. Hepimiz
çocuk olalım.
Kara gözlerimiz, mavi gözlerimiz parlasın.

Susan Bright
Çeviren: Ali F. Bilir

*******************
Sevgili Susan,

“Dünya Çocukları İçin Yakarış” adlı şiirindeki gülümseyen ve anlam yüklü çocuk imgesi için çok teşekkür ederim. Onur kardeşim M. Ali Sulutaş “Bebekler Bilir” adıyla sana ithaf ettiğim şiirimi Ingilizce’ye çevirme inceliğini gösterdi. Tüm bebeklerin her zaman gülümsemesini diliyor ve umuyorum.
İçtenlikle…
Ali F. Bilir

Bebekler Bilir

Susan Bright’a…

Bebekler bilir,
çünkü onlar sevgidir.

Bebekler bilir,
çünkü onlar çiçektir.

Bebekler bilir,
çünkü onlar her renktir.

Bebekler bilir,
çünkü onlar her dildir.

Bebekler bilir,
çünkü onlar bilgedir.

Bebekler bilir,
çünkü onlar gülümsemedir.

Bebekler bilir,
çünkü onlar bebektir.

Ali F. Bilir
Çeviren: M. Ali Sulutaş

*******************

Anma Sitesi
http://www.caringbridge.org/visit/sbright

Vefat Haberi
http://kutnews.org/post/austin-poet-susan-bright-dies

Biyografi ve Eserleri
http://diogenplus.weebly.com/susan-bright.html

Yayınevi – Plain View Press
http://www.plainviewpress.net/

Susan Bright and Ali Bilir

Austin poet and publisher Susan Bright with fellow poet Ali F. Bilir

Dear Friends,

I have received the sad news that my dear poet friend Susan Bright has passed away. From now on her poems full of love and hope will be our companion…

Susan Bright has been my dear poet friend since 2007. We kept in touch since then. She introduced my poetry to American readers by publishing my book ‘Migration Ballads’ with her publishing company, Plain View Press, in May 2008. This event gave me the chance to visit and meet her in person with my family in Austin, Texas. Her unique poems that reflect natural ability for use of magical language leading to universal friendship has had a magical impact on me. I’ll keep her friendship in my heart forever…

Note: Below you can read both Bright’s poem entitled “Prayer For Children of the World” and inspired from hers my poem, which I dedicated to Bright, entitled “Babies’ Know”.

Ali F. Bilir
Turkiye

*******************

The dead ask us to wake from our living death and look through the hole in our former reality. The path away from madness starts there. The path that led us here will not lead us away…
Alan Pogue

*******************

Prayer for the Children of the Earth

Let us all be children,
black eyes shining, blue eyes shining,
open wide to anyone, open to each other’s
strangeness.
Let us be adults who live justice, make peace,
love each other, forgive the past.
Let us pitch the seeds of war to tar,
so they can’t grow.
Let our children play on safe ground.
Let us repair ourselves and our governments.
Let us forgive each other.
Let us invent peaceful communities
for a living planet.
Let us all be children.
Let us shelter one another,
grieve together, cry like rain.
Let us heal the scar that came from
every horrible thing everyone has ever done.
Let us stop retaliating. Let us all be children.
Black eyes shining. Blue eyes shining.

Susan Bright

*******************
Dear Susan,

Thank you very much for the smiley and meaningful children image in your poem, “Prayer for the Children of the Earth”. My dear brother, M. Ali Sulutaş, kindly translated my poem “Bebekler Bilir” that I dedicated to you. I wish that all babies always smile.
Sincerely…
Ali F. Bilir

Babies Know

To Susan Bright…

Babies know,
’cause they’re darlings.

Babies know,
’cause they’re flowers.

Babies know,
’cause they’re colors.

Babies know,
’cause they’re languages.

Babies know,
’cause they’re sagacious.

Babies know,
’cause they’re smiles.

Babies know,
’cause they’re babies.

Ali F. Bilir
Translated by M. Ali Sulutaş

*******************

Memorial Website
http://www.caringbridge.org/visit/sbright

News for Austin
http://kutnews.org/post/austin-poet-susan-bright-dies

Diogen Plus
http://diogenplus.weebly.com/susan-bright.html

Plain View Press
http://www.plainviewpress.net/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir